Щракнете върху https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation, за да отворите ресурса.