برای باز کردن منبع روی Report AMOS bugs and feature requests here کلیک کنید.