Resumo da retención de datos

Este resumo amosa os propósitos e as categorías predeterminadas para reter datos do usuario. Certas áreas puideran ter propósitos e categorías máis específicas que as aquí relacionadas.

Sitio

Categoría

Community content

Propósito

Sharing experience and knowledge
Período de retención
999 anos
Bases legales
Consentimento (RXPD Art. 6.1(a)) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou máis fins específicos

Usuarios

Categoría

Community content

Propósito

Sharing experience and knowledge
Período de retención
999 anos
Bases legales
Consentimento (RXPD Art. 6.1(a)) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou máis fins específicos

Categorías de curso

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Cursos

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Módulos de actividade

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Bloques

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención