Podsumowanie prawideł przechowowaniŏ danych

Miyniōne podsumowanie wymiynia wychodne kategoryje kōntekstōw i cyle przechowowaniŏ danych. Niykere przestrzyństwa platformy mogōm zawiyrać barzij detajlowe kategoryje i cyle aniżeli te wymiyniōne.

Strōna

Kategoryjŏ

Community content

Powōd

Sharing experience and knowledge
Ôkres przechowowaniŏ
999 lŏt
Podstawa prawnŏ
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Używŏcze

Kategoryjŏ

Community content

Powōd

Sharing experience and knowledge
Ôkres przechowowaniŏ
999 lŏt
Podstawa prawnŏ
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kategoryje kursu

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Kursy

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Moduły aktywności

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Bloki

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ