د معلوماتو ساتلو لنډیز

دا لنډیز د کارن ډیټا ساتلو لپاره ډیفالټ کټګورۍ او اهداف ښیې. ځینې سیمې ممکن دلته تر لیست شوو ډیرې ځانګړې کټګورۍ او موخې ولري.

سایټ

کټګورۍ

Community content

هدف

Sharing experience and knowledge
د ساتلو موده
999 کلونه
قانوني بنسټونه
رضایت (GDPR Art. 6.1(a)) د معلوماتو موضوع د یوې یا ډیرو مشخصو موخو لپاره د هغه د شخصي معلوماتو پروسس کولو ته رضایت ورکړی

کارونکي

کټګورۍ

Community content

هدف

Sharing experience and knowledge
د ساتلو موده
999 کلونه
قانوني بنسټونه
رضایت (GDPR Art. 6.1(a)) د معلوماتو موضوع د یوې یا ډیرو مشخصو موخو لپاره د هغه د شخصي معلوماتو پروسس کولو ته رضایت ورکړی

د کورس کټګورۍ

هدف

د ساتلو موده
د ساتلو هیڅ موده نه وه ټاکل شوې

کورسونه

هدف

د ساتلو موده
د ساتلو هیڅ موده نه وه ټاکل شوې

د فعالیت ماډلونه

هدف

د ساتلو موده
د ساتلو هیڅ موده نه وه ټاکل شوې

بلاکونه

هدف

د ساتلو موده
د ساتلو هیڅ موده نه وه ټاکل شوې