Кратак преглед података који се чувају

Овај кратак преглед приказује подразумеване категорије и сврхе задржавања корисничких података. Одређене области могу имати специфичније категорије и сврхе од оних које су овде наведене.

Сајт

Категорија

Community content

Сврха

Sharing experience and knowledge
Период задржавања
999 година(е)
Правне основе
Сагласност (GDPR Art. 6.1(a)) Субјект података је дао сагласност за обраду његових односно њених личних података у једну или више специфичних сврха

Корисници

Категорија

Community content

Сврха

Sharing experience and knowledge
Период задржавања
999 година(е)
Правне основе
Сагласност (GDPR Art. 6.1(a)) Субјект података је дао сагласност за обраду његових односно њених личних података у једну или више специфичних сврха

Категорије курсева

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Курсеви

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Модули активности

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Блокови

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања