Vanuse ja asukoha kontroll

Vorm sisaldab kohustuslikke välju, mis on tähistatud märgiga .

Miks seda nõutakse?

See teave on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas sinu vanus on vanem digitaalse nõusoleku alampiirist. See on vanus, mil üksikisik võib nõustuda tingimustega ning nende andmete seadusliku säilitamise ja töötlemisega.