Vecuma un vietas verifikācija

Šajā veidlapā ir nepieciešamie lauki, kas atzīmēti ar .

Kāpēc šis ir nepieciešams?

Šī informācija ir nepieciešama, lai noteiktu, vai jūsu vecums ir sasniedzis digitālo piekrišanas vecumu. Tas ir vecums, kad indivīds var piekrist noteikumiem un nosacījumiem, un ka viņu dati tiek likumīgi uzglabāti un apstrādāti.