Жаш курагын жана жайгашкан ордун текшерүү

Бул формада деп белгиленген милдеттүү талаалар бар

Бул эмне үчүн керек?

Бул маалымат Сиздин жаш курагыӊыз талаптарга туура келерин аныктоо үчүн зарыл. Бул жаш куракта адам мыйзамдуу негизде шарттарга жана тиешелүү маалыматтарды сактоо жана иштеп чыгууга макулдугун бере алат.