Верификација на возраст и локација

Полињата означени со се задолжителни.

Зошто е ова задолжително?

Оваа информација е потребна за да се утврди дали вашата возраст е над одобрената дигитална возраст. Тоа е возраста кога лицето може да даде согласност со условите и обврските, и кога нивните податоци можат законски да се чуваат и обработуваат.