Verificación da localización e da idade

requirido

Por que é necesario isto?

Esta información é necesaria para determinar se a súa idade supera a idade dixital de consentimento. Esta é a idade na que un individuo pode aceptar os termos e condicións para que os seus datos sexan almacenados e procesados legalmente.