Εργαλειοθήκη μετάφρασης AMOS

Το AMOS (Automated Manipulation Of Strings: αυτοματοποιημένη διαχείριση συμβολοσειρών) είναι ένα κεντρικό αποθετήριο συμβολοσειρών του Moodle και του ιστορικού τους. Παρακολουθεί τις προσθήκες συμβολοσειρών στον κώδικα του Moodle στα αγγλικά, συγκεντρώνει μεταφράσεις, χειρίζεται κοινές μεταφραστικές εργασίες και δημιουργεί πακέτα γλωσσών για να εφαρμοστούν/χρησιμοποιηθούν σε εξυπηρετητές Moodle.

Δείτε εδώ την τεκμηρίωση του AMOS για περισσότερες πληροφορίες.

Συνεισφορά

Συνολικά 1925153 συμβολοσειρές που μεταφράστηκαν από μέλη της κοινότητας έχουν υποβληθεί στο AMOS μέχρι τώρα.

Πολλές ευχαριστίες στους: Olga Chuntonov, Farid Sahel, Tímea Ošková και Veronika Vincúrová για τις πρόσφατες συνεισφορές τους!

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε/σχολιάστε το Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle πριν κάνετε τις συνεισφορές σας.